Projekt

Stiahnuť print verziu (PDF)

Fotogaléria - klikni sem!

   HUB elektromotor je jednosmerný synchrónny elektromotor s rotujúcim plášťom a elektronicky riadenou komutáciou uložený priamo v kolese. Zo svojej podstaty tento elektromotor má nízky počet rotujúcich častí. Okrem iného má aj veľmi dobré možnosti riadenia a dynamického nastavenia časovania.

   Môj variant sa skladá z troch hlavných konstrukčných častí: veka, rámu a statorového hriadeľa. Elektromotor je utesnený hriadeľovým tesnením a gumeným o-krúžkom pod vekom, čo zvyšuje životnosť a minimalizuje potrebu údržbu. Použité sú dve jednoradové radiálne guľkové ložiská, ktoré zabezpečujú vzájomnú polohu pevných a otáčavých súčiastok pri nízkom trení. Jedno ložisko je zaťažené iba radiálne, druhé je zaťažené riadiálne a axiálne. Na poistenie voči posunutiu sú použité segerové krúžky. Tento variant je teda menej náročný na výrobu. Statorové plechy sú vysekávané z dynamoplechu a vzájomne zlepené. Použité neodymové magenty zaručujú maximálne dosiahnuteľný krútiaci moment v sučasnej dobe, pri danej konštrukcii motora. Plechy sú nalisované na duralový úchyt a prenos krútiaceho momentu je zabezpečený tvarovým stykom medzi hriadeľom a duralovým úchytom. Elektromotor je uchytený k vozidlu pomocou šiestich skrutiek. Datová linka s napájaním je vyvedená cez otvor v hriadeli. Výkonová elektronika sa nachádza vo vnútri elektromotora. Variant počíta aj s relatívnym a absolútnym snímačom, kde relatívny bude napomáhať pri rozbehoch motora určením relatívnej polohy statora a rotora. Absolútny bude určený pre nadriadený riadiací systém.

   Mechanická časť je vytvorená v CAD prostredí Solidworks 2010. Tieto data slúžia ako finálne podklady pre výrobu. Elektrická časť je vypracovaná vo viacerých variantoch vzhľadom na rôzne aplikačné potreby.

Výhody:

-Poskytujú významné úspory výrobných nákladov, a zároveň znižujú vplyvy na životné prostredie.

-Zníženie hmotnosti.

-Eliminácia mechanických prenosov, prevodoviek, diferenciálov, hnacích hriadeľov a náprav

-Možnosť rekuperácie energie.

Alternatívne použitie:

-Ekologické automobily budúcnosti

-Vozík pre telesne postihnutých

-Bicykle

-Golfové vozíky

-Kolobežky

HUB - wheel - motor - engine - stredovy - elektromotor